Länkar

⚡Nedan finns viktiga länkar!⚡

⭒Kolla in Vamias hemsida: https://vamia.fi

⭒Kolla även in Vamias instagram: https://www.instagram.com/vamiavaasa/

⭒Kolla även in annat vi gör i skolan på vår alldeles egna merkonominstagram: https://www.instagram.com/vamia.merkonom/